Danh sách sản phẩm - Máy in phun - Canon Vietnam

A4 Màu Mới
PIXMA TS8870
 • In, quét, sao chép
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 15/10 ipm (đơn sắc/màu)
 • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G4780
 • In, quét, sao chép
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 11/6 ipm (đơn sắc/màu)
 • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G3780
 • In, quét, sao chép
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 11/6 ipm (đơn sắc/màu)
 • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Không dây trực tiếp
A4 Màu
MAXIFY GX5070
 • In
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 24 / 15,5 ipm (đơn sắc/màu)
 • Wi-Fi, LAN, AirPrint, Mopria, Không dây trực tiếp
A4 Màu
PIXMA G1737
 • In
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 11/6 ipm (đơn sắc/màu)
 • USB 2.0
A4 Màu
PIXMA G2770
 • In, quét, sao chép
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 11/6 ipm (đơn sắc/màu)
 • USB 2.0
A4 Màu
PIXMA G3770
 • In, quét, sao chép
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 11/6 ipm (đơn sắc/màu)
 • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Không dây trực tiếp
A4 Màu
PIXMA G4770
 • In, Quét, Copy, Fax
 • Tốc độ in (A4, ISO): lên tới 11/6 ipm (đơn sắc/màu)
 • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Không dây trực tiếp
A4 Màu
MAXIFY GX4070
 • Print, Scan, Copy, Fax
 • Print Speed (A4, ISO): up to 18 / 13 ipm (mono/colour)
 • Wi-Fi, LAN, AirPrint, Mopria, Direct Wireless
A4 Màu
PIXMA G1730
 • Print
 • Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)
 • USB 2.0
A4 Màu
PIXMA G3730
 • Print, Scan, Copy
 • Print Speed (A4, ISO): up to 11 / 6 ipm (mono/colour)
 • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Direct Wireless
A4 Màu
MAXIFY GX6570
 • Print, Scan, Copy
 • Print Speed (A4, ISO): up to 24 / 15.5 ipm (mono/colour)
 • Wi-Fi, LAN, AirPrint, Mopria, Direct Wireless
A4 Màu
MAXIFY GX5570
 • Print
 • Print Speed (A4, ISO): up to 24 / 15.5 ipm (mono/colour)
 • Wi-Fi, LAN, AirPrint, Mopria, Direct Wireless
A4 Màu
MAXIFY GX2070
 • Print, Scan, Copy, Fax
 • Print Speed (A4, ISO): up to 15 / 10 ipm (mono/colour)
 • Wi-Fi, LAN, AirPrint, Mopria, Direct Wireless
A4 Màu
PIXMA E4570
 • In, Quét, Sao chép, Fax
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 8,8 ipm đen / 4,4 ipm màu
 • Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu
MAXIFY GX7070
 • In, Scan, Copy, Fax
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 24,0 ipm đen / 15,5 ipm màu
 • Wireless, Wired LAN, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu Mới
MAXIFY GX6070
 • In, Scan, Copy
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 24,0 ipm đen / 15,5 ipm màu
 • Wireless, Wired LAN, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu Mới
PIXMA G670
 • In, Scan, Copy
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 3,9 ipm đen / màu
 • Wireless, Wireless PictBridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu Mới
PIXMA G570
 • In
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 3,9 ipm (Đen trắng / Màu)
 • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi không dây, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G2020
 • In, Quét, Sao chép
 • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 9,1 trang ảnh/phút (đen trắng); 5,0 trang ảnh/phút (màu)
 • Kết nối cổng USB 2.0
A4 Màu Mới
PIXMA G1020
 • In
 • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 9,1 trang ảnh/phút (đen trắng); 5,0 trang ảnh/phút (màu)
 • Kết nối cổng USB 2.0
A3+ Màu Đặc biệt
imagePROGRAF PRO-300
 • In
 • Tốc độ in (4 x 6"): 1 phút 45 giây (tràn viền)
 • WI-FI, LAN có dây, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp Không dây
A3+ Màu Đặc biệt
PIXMA PRO-200
 • In
 • Tốc độ in ảnh (4 x 6"): 35 giây (tràn viền)
 • Kết nối WI-FI không dây, LAN có dây, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA TR150 (có pin đi kèm)
 • In
 • Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9,0 ipm (Đen trắng) / 5,5 ipm (Màu)
 • Kết nối USB Type C 2.0 Hi-speed, Wi-Fi, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA TR150
 • In
 • Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9,0 ipm (Đen trắng) / 5,5 ipm (Màu)
 • Kết nối USB Type C 2.0 Hi-speed, Wi-Fi, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G7070
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
 • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G6070
 • In, Sao chép, Quét
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
 • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G5070
 • In
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
 • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Trắng đen Mới
PIXMA GM4070
 • In, Sao chép, Quét
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng)
 • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Kết nối không dây trực tiếp (Direct Wireless)
A4 Trắng đen Mới
PIXMA GM2070
 • In
 • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng)
 • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Kết nối không dây trực tiếp
 • của
 • 2