Từ nay đến 31/01/2019, khách hàng mua máy EOS 5DS/5DSR sẽ được tặng sổ tay điện tử Wacom Bamboo Folio trị giá 4,200,000 vnd.

Giá áp dụng chương trình khuyến mãi:

Canon EOS 5Ds : 47,500,000 vnd

Canon EOS 5DsR: 48,500,000 vnd


Hạn đổi quà: 31 thg 1 2019

VND 69,000,000

VND 47,500,000

đến 31 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện

Từ nay đến 31/01/2019, khách hàng mua máy EOS 5DS/5DSR sẽ được tặng sổ tay điện tử Wacom Bamboo Folio trị giá 4,200,000 vnd.

Giá áp dụng chương trình khuyến mãi:

Canon EOS 5Ds : 47,500,000 vnd

Canon EOS 5DsR: 48,500,000 vndTừ nay đến 31/01/2019, khách hàng mua máy EOS 5DS/5DSR sẽ được tặng sổ tay điện tử Wacom Bamboo Folio trị giá 4,200,000 vnd.

Giá áp dụng chương trình khuyến mãi:

Canon EOS 5Ds : 47,500,000 vnd

Canon EOS 5DsR: 48,500,000 vndHạn đổi quà: 31 thg 1 2019

VND 75,000,000

VND 48,500,000

đến 31 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện

Từ nay đến 31/01/2019, khách hàng mua máy EOS 5DS/5DSR sẽ được tặng sổ tay điện tử Wacom Bamboo Folio trị giá 4,200,000 vnd.

Giá áp dụng chương trình khuyến mãi:

Canon EOS 5Ds : 47,500,000 vnd

Canon EOS 5DsR: 48,500,000 vndTrọng bộ quà tặng cực chất khi mua máy in ảnh từ điện thoại Canon Mini - PV123

+ 1 hộp giấy in ảnh Zink 20 tờ

+ 1 túi đựng máy in phiên bản giới hạn

+ Bộ Sticker Màu Sắc

+ Album ảnh Mini

+Set Khung ảnh nam châm Mini

Thời gian: 05/12/2018 - 20/01/2019, 

                              

Hạn đổi quà: 20 thg 1 2019

VND 3,300,000

đến 20 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện

Trọng bộ quà tặng cực chất khi mua máy in ảnh từ điện thoại Canon Mini - PV123

+ 1 hộp giấy in ảnh Zink 20 tờ

+ 1 túi đựng máy in phiên bản giới hạn

+ Bộ Sticker Màu Sắc

+ Album ảnh Mini

+Set Khung ảnh nam châm Mini

Thời gian: 05/12/2018 - 20/01/2019, Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VND

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 7,200,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VND

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 9,800,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VND

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 13,000,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VND    

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 15,680,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VND

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 17,500,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 thẻ cào trị giá 500.000VND

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 18,890,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 VND

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 28,440,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXMA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 1,990,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXNA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 3,110,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXMA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 3,500,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXMA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 6,600,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXMA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 3,250,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXMA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 5,900,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)

Tặng 01 dù PIXMA

Hạn đổi quà: 31 thg 12 2018

VND 2,680,000

đến 01 thg 1 2019
Điều khoản và điều kiện
Điều khoản và điều kiện
Quà tặng khi mua một số sản phẩm máy in chính hãng của Canon tại Việt Nam (có bảo hành của Lê Bảo Minh), được mua trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi (từ ngày 1/11 tới ngày 31/12/2018)