KHUYẾN MÃI

 • Tặng 01 bình nước giữ nhiệt PIXMA

  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 3,110,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 9,200,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 14,000,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 25,500,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 7,300,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 40,000,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 49,000,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


  Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

  VND 98,000,000

  đến 30 thg 6 2019
  Điều khoản và điều kiện
  Điều khoản và điều kiện

  * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

  KHUYẾN MÃI

  • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ

   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 7,400,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ
   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 7,200,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 7,500,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ


   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 9,800,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 10,300,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 13,000,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 16,000,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 13,200,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 15,000,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 24,000,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ   Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

   VND 32,000,000

   đến 30 thg 6 2019
   Điều khoản và điều kiện
   Điều khoản và điều kiện

   * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

   KHUYẾN MÃI

   • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ

    Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

    VND 15,680,000

    đến 30 thg 6 2019
    Điều khoản và điều kiện
    Điều khoản và điều kiện

    * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

    KHUYẾN MÃI

    • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000d

     Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

     VND 17,500,000

     đến 30 thg 6 2019
     Điều khoản và điều kiện
     Điều khoản và điều kiện

     * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

     KHUYẾN MÃI

     • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000d

      Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

      VND 18,890,000

      đến 30 thg 6 2019
      Điều khoản và điều kiện
      Điều khoản và điều kiện

      * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

      KHUYẾN MÃI

      • Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000đ

       Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

       VND 28,440,000

       đến 30 thg 6 2019
       Điều khoản và điều kiện
       Điều khoản và điều kiện

       * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

       KHUYẾN MÃI

       • Giảm 20% giá máy khi mua máy in imagePROGRAF PRO-500
       • Giảm 20% giá bộ mực in PFI-50 khi mua máy in imagePROGRAF PRO-500
       • Giảm 20% giá bộ chứa mực thải MC-20 khi mua máy in imagePROGRAF PRO-500
       • LƯU Ý: Áp dụng tại các cửa hàng Canon Image Square và Showroom Lê Bảo Minh trên toàn quốc từ ngày 6/6 đến ngày 31/7/2019.

       Hạn đổi quà: 31 thg 7 2019

       VND 59,000,000

       VND 47,200,000

       đến 31 thg 7 2019
       Điều khoản và điều kiện
       Điều khoản và điều kiện

       Áp dụng tại các cửa hàng Canon Image Square và Showroom Lê Bảo Minh trên toàn quốc:

       • Canon Image Square Hà Nội – 130A Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội      
       • Canon Image Square Hải Phòng – 69 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
       • Canon Image Square Đà Nẵng – 51 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
       • Canon Image Square Vivo City – 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
       • Showroom Lê Bảo Minh – 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP. HCM
       • Showroom Lê Bảo Minh Cần Thơ – 315 đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

       KHUYẾN MÃI

       • Tặng 01 bình nước giữ nhiệt PIXMA

        Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

        VND 2,100,000

        đến 30 thg 6 2019
        Điều khoản và điều kiện
        Điều khoản và điều kiện

        * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

        Phổ biến
        PIXMA G1010

        KHUYẾN MÃI

        • Tặng 01 dù thời trang PIXMA dạng gấp

         Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

         VND 3,500,000

         đến 30 thg 6 2019
         Điều khoản và điều kiện
         Điều khoản và điều kiện

         * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

         Phổ biến
         PIXMA G2010

         KHUYẾN MÃI

         • Tặng 01 dù thời trang PIXMA dạng gấp

          Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

          VND 4,200,000

          đến 30 thg 6 2019
          Điều khoản và điều kiện
          Điều khoản và điều kiện

          * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

          Phổ biến
          PIXMA G3010

          KHUYẾN MÃI

          • Tặng 01 dù thời trang PIXMA dạng gấp          Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

          VND 6,600,000

          đến 30 thg 6 2019
          Điều khoản và điều kiện
          Điều khoản và điều kiện

          * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

          KHUYẾN MÃI

          • Tặng 01 dù thời trang PIXMA dạng gấp           Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

           VND 3,300,000

           đến 30 thg 6 2019
           Điều khoản và điều kiện
           Điều khoản và điều kiện

           * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

           KHUYẾN MÃI

           • Tặng 01 dù thời trang PIXMA dạng gấp            Hạn đổi quà: 30 thg 6 2019

            VND 5,900,000

            đến 30 thg 6 2019
            Điều khoản và điều kiện
            Điều khoản và điều kiện

            * Chương trình áp dụng từ ngày 01/05/2019 tới ngày 30/06/2019 tại một số siêu thị điện máy và đại lý máy in chính hãng của Canon trên toàn quốc.

            • của
            • 2