Danh sách sản phẩm - LEGRIA - Canon Vietnam

Sắp có hàng
LEGRIA HF G70
  • Ghi hình 4K UHD 4:2:0 8-bit và hỗ trợ định dạng MP4
  • Thu phóng quang 20x - 29,3 – 601mm (tương đương 35mm), với 2x khe cắm thẻ SD & đầu ra HDMI
  • Ổn định hình ảnh quang học 5 trục với Dynamic IS