Canon Xuất Bản Báo Cáo Tổng Hợp 2023 - Canon Vietnam

  Canon Xuất Bản Báo Cáo Tổng Hợp 2023

  Trang bìa của Bản Báo cáo Tổng hợp Canon 2023

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 18 tháng 5 năm 2023 — Hôm nay, Tập đoàn Canon chính thức công bố [1] Bản Báo cáo Tổng hợp 2023 (Tiếng Anh) trên website của công ty. Báo cáo này dành cho các nhà đầu tư, cổ đông và các đối tác liên quan hiểu rõ hơn về Canon.

  Xem Bản báo cáo chi tiết (Tiếng Anh) tại đây: https://global.canon/en/ir/library/integrated.html.

  Trước đây loại báo cáo này là một phần của Bản Báo cáo Phát triển Bền vững Canon, xoay quanh các vấn đề như hiệu quả kinh doanh, tình hình tài chính và ESG (Quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp). Đây là lần đầu tiên Báo cáo Tổng hợp lần đầu tiên được xuất bản riêng biệt. Bản báo cáo này chủ yếu tập trung giải thích các vấn đề mà đối tác của Canon (như các nhà đầu tư và cổ đông) quan tâm như tầm nhìn dài hạn, quan điểm của công ty về việc tạo ra giá trị mới và chiến lược kinh doanh.

  Báo cáo Tổng hợp 2023 cũng giải thích các chiến lược và sáng kiến của công ty về kinh doanh, R&D (nghiên cứu phát triển), nhân sự, tài chính và sở hữu trí tuệ nhằm “Đẩy nhanh cải thiện năng suất và chuyển đổi danh mục đầu tư của công ty thông qua thành lập doanh nghiệp mới,” chính sách cơ bản cho Giai đoạn VI (2021- 2025) trong loạt kế hoạch kinh doanh 5 năm của Canon's Excellent Global Corporation Plan (Kế hoạch Kinh Doanh Toàn Cầu)

  Ngoài ra, Báo cáo cũng chứa thông tin về các vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với Canon và các sáng kiến để giải quyết các vấn đề đó, bao gồm cả mối quan hệ với môi trường và xã hội, cũng như quản trị doanh nghiệp.

  Trong tương lai, Canon sẽ tiếp tục coi trọng việc trao đổi thông tin với tất cả đối tác liên quan cũng như nỗ lực nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh khác nhau.

  [Tham khảo]

  Báo cáo Phát triển bền vững của Canon 2023 (Phiên bản tiếng Anh [2]), bao gồm thông tin chi tiết về các sáng kiến phát triển bền vững của Canon, sẽ được cung cấp trực tuyến từ cuối tháng 5 năm 2023.

  [1] Bạn có thể truy cập phiên bản tiếng Nhật của Báo cáo Tích hợp Canon 2023 qua trang web sau: https://global.canon/ja/ir/library/integrated.html.

  [2] Bạn có thể truy cập phiên bản tiếng Nhật của Báo cáo Phát triển Bền vững của Canon 2023 qua trang web sau: https://global.canon/ja/csr/report/index.html.

  Thông tin về Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

  Các sản phẩm của Canon có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 1980 thông qua các nhà phân phối được uỷ quyền. Trong hơn 18 năm qua, Canon đã đánh dấu sự hiện diện tích cực của mình với việc thành lập 04 nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội, Quế Võ và Tiên Sơn - Bắc Ninh, Phố Nối – Hưng Yên và Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam. Bên cạnh việc tạo công ăn việc làm cho hơn 25.000 người, Canon cũng đóng góp liên tục vì mục tiêu phát triển của Việt Nam thông qua các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn Canon Marketing Châu Á và Công ty Canon Singapore, trụ sở chính của Canon tại cả khu vực Nam và Đông Nam Á. Ngoài nhà phân phối chính thức Lê Bảo Minh, Canon còn có hơn 300 đại lý bán hàng tại Việt Nam.