[Windows 32bit] imageRUNNER 2004N/2204N/2204F MFDrivers (UFR II / FAX / ScanGear)

  11-thg 5-2016
  0100731701

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Vista
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 R2

  Chú ý

  *Support OS
  ScanGear : Windows Server is not supported.

  Hướng dẫn cài đặt

  Driver Version : UFR II Printer Driver - V21.60, Fax Driver - V10.20 (iR2204F), ScanGear - V11.3

  *Precaution When Using a USB Connection
  Disconnect the USB cable that connects the device and computer before installing the driver.
  Connect the USB cable after installing the driver.

  Drivers and applications are compressed.
  Download the file.

  * When clicking [Run] on the file download screen (file is not saved to disk)
  1. If the User Account Control prompt is displayed, click [Yes], and then click [Run] on the subsequent Security Alert screen.
  2. The Setup Wizard will start.
  3. After the Setup Wizard has started, follow the instructions on the screen to perform installation.

  * When clicking [Save] on the file download screen (file is saved to disk at specified location)
  1. Save the file to an apporopriate location, and then double-click the file (double-clicking the file will create a new folder in the same location).
  2. If the User Account Control prompt is displayed, click [Yes].
  3. The Setup Wizard will start.
  4. After the Setup Wizard has started, follow the instructions on the screen to perform installation.

  * Save the file to view details for installation.
  Refer to the MF Driver Installation Guide stored in the saved folder.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: iR2004iR2204MFDriverV2160W32ukEN.exe
  2. Phiên bản tập tin: V21.60
  3. Kích cỡ tập tin: 142075KB

  Điều này có hữu ích không?

  Có. Nó đã giải quyết vấn đề của tôi

  Điều đó có nói đến vấn đề của tôi nhưng giải pháp thì vẫn không hiệu quả cho tôi

  Thông tin ở trang này khó hiểu.

  Nó không liên quan đến vấn đề của tôi