EOS Utility 3.12.0 for Windows

  17-thg 1-2020
  0200604702

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows 10 (x64)
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 7

  Tổng quan

  EOS Utility is software for communication with your EOS DIGITAL camera.
  By connecting the camera and computer, you can download to your computer images saved in the camera's memory card as well as set various camera settings or shoot remotely from EOS Utility on your computer.

  Lịch sử cập nhật

  Changes for EOS Utility 3.12.0 for Windows :

  - Supports EOS-1D X Mark III.

  Các yêu cầu hệ thống

  To use this software, your computer has to meet the following system requirements.

  1. Supported OSes
  - Windows 10 (Version 1607 or later)
  - Windows 8.1
  - Windows 7 (All 32-bit/64-bit systems except for Starter Edition)

  2. Supported Computers
  PC with one of the above OS preinstalled and a USB port as a standard feature (Upgraded machines not supported)
  .NET Framework 4.7.1 or later is required.*
  *.NET Framework is Microsoft software. It is installed together with EOS Utility. Internet access required.
  CPU;
  - Intel Pentium 1.6GHz or faster
  RAM;
  - 1 GB or greater
  - 2 GB or greater (Windows 10 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 7 64-bit)

  3. Display
  - Screen Resolution; 1,024x768 pixels or more
  - Screen colors; Medium (16-bit) or more

  4. Supported Models
  EOS-1D X Mark III, EOS Ra, EOS M200, EOS 90D, EOS M6 Mark II, EOS Kiss X10 / EOS REBEL SL3 / EOS 250D / EOS 200D II, EOS RP, EOS R, EOS Kiss M / EOS M50, EOS REBEL T100 / EOS 4000D / EOS 3000D, EOS Kiss X90 / EOS REBEL T7 / EOS 2000D / EOS 1500D, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 7D Mark II, EOS 6D Mark II, EOS 6D, EOS 5DS R, EOS 5DS, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 80D, EOS 9000D / EOS 77D, EOS 8000D / EOS REBEL T6s / EOS 760D, EOS Kiss X9i / EOS REBEL T7i / EOS 800D, EOS Kiss X9 / EOS REBEL SL2 / EOS 200D, EOS Kiss X8i / EOS REBEL T6i / EOS 750D, EOS Kiss X80 / EOS REBEL T6 / EOS 1300D, EOS M100, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M10

  Chú ý

  - EOS Utility 3-series and EOS Utility 2.14 can be simultaneously installed to one computer.
  (When installing EOS Utility 3-series, EOS Utility 2.x will also be updated to the newest version.)
  - When any model EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV, EOS-1D Mark III, EOS 7D, EOS 5D Mark II, EOS 70D, EOS 60Da, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS Kiss X70 / EOS REBEL T5 / EOS 1200D / EOS Hi, EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS Kiss X7 / EOS REBEL SL1 / EOS 100D, EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D, EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D, EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D, EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D, EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D, EOS Kiss X2 / EOS DIGITAL REBEL XSi / EOS 450D, EOS Kiss F / EOS REBEL XS / EOS 1000D, EOS M2, EOS M is connected, EOS Utility 2.14 will be started.

  Hướng dẫn cài đặt

  Please refer to the instructions below on how to download and install the software.
  Exit all other applications when installing this software.

  1. Download "EU-Installset-W3.12.0.18.zip" from the download page. Save the "EU-Installset-W3.12.0.18.zip" file to a folder of your preference on your computer.

  2. When the "EU-Installset-W3.12.0.18.zip" folder saved to the computer is extracted, the "EU-Installset-W3.12.0.18" will be generated, so double-click "euw3.12.0-installer.exe" in the extracted folder. Installation for EOS Utility will begin. (If the User Account Control window appears, follow the on-screen instructions to proceed.)

  3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
  * This software will be installed together with EOS Utility 2, EOS Lens Registration Tool, and EOS Web Service Registration Tool.

  4. After the installation is complete, the EOS Utility installer may ask to restart the computer. In this case, restart the computer. If the installation is completed properly, the downloaded file and the "EU-Installset-W3.12.0.18" file will not be necessary.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: EU-Installset-W3.12.0.18.zip
  2. Phiên bản tập tin: 3.12.0
  3. Loại tập tin: zip
  4. Kích cỡ tập tin: 131452KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.

  Điều này có hữu ích không?

  Có. Nó đã giải quyết vấn đề của tôi

  Điều đó có nói đến vấn đề của tôi nhưng giải pháp thì vẫn không hiệu quả cho tôi

  Thông tin ở trang này khó hiểu.

  Nó không liên quan đến vấn đề của tôi