Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng dành cho sản phẩm máy in phun, máy in phun đa năng, máy fax in phun và máy quét - Canon Vietnam

Ngày 30 tháng 8 năm 2013 (Cập nhật)

  Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng dành cho sản phẩm máy in phun, máy in phun đa năng, máy fax in phun và máy quét

  Lưu ý:
  *1: Sản phẩm mới ra mắt sau tháng 8 năm 2013 không liệt kê ở đây.
  *2: Các model có dấu "-" nghĩa là ngày hết hạn của dịch vụ sau bán hàng chưa được ấn định.
  *3: Nếu quý khách hàng mong muốn sửa chữa một model không nằm trong thời hạn của dịch vụ sau bán hàng, rủi ro không có linh kiện sửa chữa là rất cao.
  Trong trường hợp đó, quý khách vui lòng kiểm tra trực tiếp với công ty bán hàng.
  *4: Một số linh kiện thay thế nhất định cho model này đã hế tuổi thọ và không thể được cung cấp cho công tác sửa chữa.

  Quý khách có thể kiểm tra model sản phẩm vẫn còn được hỗ trợ trong danh sách "Ngày hết hạn dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng" bên dưới.

  Nhóm sản phẩmMô tả sản phẩmNgày hết hạn dịch vụ sau bán hàng *1, *2, *3
  In phuni995030 tháng 9 năm 2013
  In phunPIXMA iP100-
  In phunPIXMA iP2770-
  In phunPIXMA iP368031 tháng 3 năm 2015
  In phunPIXMA iP4500*430 tháng 9 năm 2013
  In phunPIXMA iP4870*430 tháng 9 năm 2016
  In phunPIXMA iP497031 tháng 3 năm 2018
  In phunPIXMA iP7270-
  In phunPIXMA iX4000*431 tháng 3 năm 2016
  In phunPIXMA iX5000*431 tháng 3 năm 2016
  In phunPIXMA iX656031 tháng 3 năm 2019
  In phunPIXMA iX7000-
  In phunPIXMA PRO-1-
  In phunPIXMA PRO-10-
  In phunPIXMA PRO-100-
  In phunPIXMA PRO9000*431 tháng 3 năm 2014
  In phunPIXMA PRO9000MK230 tháng 9 năm 2017
  In phunPIXMA PRO9500*431 tháng 3 năm 2014
  In phunPIXMA PRO9500MK230 tháng 9 năm 2017
  In phun đa năngPIXMA E50030 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA E510-
  In phun đa năngPIXMA E610-
  In phun đa năngPIXMA MG2170-
  In phun đa năngPIXMA MG2270-
  In phun đa năngPIXMA MG2470-
  In phun đa năngPIXMA MG2570-
  In phun đa năngPIXMA MG3170-
  In phun đa năngPIXMA MG3570 màu đen-
  In phun đa năngPIXMA MG3570 màu đỏ-
  In phun đa năngPIXMA MG3570 màu trắng-
  In phun đa năngPIXMA MG4170-
  In phun đa năngPIXMA MG4270-
  In phun đa năngPIXMA MG517030 tháng 9 năm 2017
  In phun đa năngPIXMA MG527030 tháng 9 năm 2017
  In phun đa năngPIXMA MG537030 tháng 9 năm 2018
  In phun đa năngPIXMA MG547031 tháng 3 năm 2019
  In phun đa năngPIXMA MG5570 màu đen-
  In phun đa năngPIXMA MG6170*430 tháng 9 năm 2016
  In phun đa năngPIXMA MG627031 tháng 3 năm 2018
  In phun đa năngPIXMA MG6370-
  In phun đa năngPIXMA MG6370 màu đen30 tháng 9 năm 2018
  In phun đa năngPIXMA MG6370 màu trắng30 tháng 9 năm 2018
  In phun đa năngPIXMA MG6470 màu đen-
  In phun đa năngPIXMA MG6470 màu trắng-
  In phun đa năngPIXMA MG8170*4-
  In phun đa năngPIXMA MG827031 tháng 3 năm 2018
  In phun đa năngPIXMA MP237-
  In phun đa năngPIXMA MP25830 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP27630 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP287-
  In phun đa năngPIXMA MP49630 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP49730 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MP520*430 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP545*430 tháng 6 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP558*430 tháng 9 năm 2015
  In phun đa năngPIXMA MP568*430 tháng 9 năm 2015
  In phun đa năngPIXMA MP600R*430 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP610*430 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP628*430 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MP638*430 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MP648*430 tháng 9 năm 2015
  In phun đa năngPIXMA MP970*430 tháng 9 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MP988*430 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MP996*430 tháng 9 năm 2015
  In phun đa năngPIXMA MX36631 tháng 3 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MX397-
  In phun đa năngPIXMA MX41630 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MX42630 tháng 3 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MX457-
  In phun đa năngPIXMA MX527-
  In phun đa năngPIXMA MX700*430 tháng 9 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MX727-
  In phun đa năngPIXMA MX7600*430 tháng 9 năm 2015
  In phun đa năngPIXMA MX850*430 tháng 3 năm 2014
  In phun đa năngPIXMA MX868*430 tháng 3 năm 2015
  In phun đa năngPIXMA MX876*431 tháng 3 năm 2017
  In phun đa năngPIXMA MX886*431 tháng 3 năm 2017
  In phun đa năngPIXMA MX89731 tháng 3 năm 2018
  In phun đa năngPIXMA MX927-
  Fax in phunFAX-JX20031 tháng 3 năm 2014
  Fax in phunFAX-JX20131 tháng 3 năm 2014
  Fax in phunFAX-JX30031 tháng 3 năm 2014
  Fax in phunJX210P31 tháng 3 năm 2016
  Fax in phunJX510P31 tháng 3 năm 2016
  Máy quétCANOSCAN 4400F31 tháng 3 năm 2014
  Máy quétCANOSCAN 5600F-
  Máy quétCANOSCAN 8800F*430 tháng 9 năm 2015
  Máy quétCANOSCAN 9000F30 tháng 3 năm 2018
  Máy quétCANOSCAN 9000F MKII-
  Máy quétCANOSCAN LiDE 10030 tháng 9 năm 2015
  Máy quétCANOSCAN LiDE 110-
  Máy quétCANOSCAN LiDE 20030 tháng 9 năm 2015
  Máy quétCANOSCAN LiDE 210-
  Máy quétCANOSCAN LiDE 2530 tháng 9 năm 2013
  Máy quétCANOSCAN LiDE 600F30 tháng 9 năm 2013
  Máy quétCANOSCAN LiDE 700F-
  Máy quétCANOSCAN LiDE 9030 tháng 9 năm 2013

  Lên đầu trang

  Lưu ý:
  *5: Model sản phẩm nào có dịch vụ sau bán hàng đã hết hạn trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 được liệt kê bên dưới.

  Nhóm sản phẩmMô tả sản phẩmNgày hết hạn dịch vụ sau bán hàng *5
  In phunBJ-1001 tháng 10 năm 2002
  In phunBJ-10E màu đen1 tháng 3 năm 2003
  In phunBJ-10E màu trắng1 tháng 3 năm 2003
  In phunBJ-10EX màu đen1 tháng 5 năm 2004
  In phunBJ-10EX màu trắng1 tháng 5 năm 2004
  In phunBJ-10L màu đen1 tháng 5 năm 2004
  In phunBJ-10L màu trắng1 tháng 2 năm 1994
  In phunBJ-10SX màu đen1 tháng 2 năm 2002
  In phunBJ-1301 tháng 5 năm 1998
  In phunBJ-130E1 tháng 10 năm 1999
  In phunBJ-20 màu đen1 tháng 8 năm 2000
  In phunBJ-20 màu trắng1 tháng 8 năm 2000
  In phunBJ-2001 tháng 2 năm 2002
  In phunBJ-200E1 tháng 6 năm 2001
  In phunBJ-200EX1 tháng 3 năm 2003
  In phunBJ-2301 tháng 4 năm 1993
  In phunBJ-301 tháng 1 năm 2004
  In phunBJ-30 màu trắng1 tháng 8 năm 2004
  In phunBJ-3001 tháng 8 năm 2004
  In phunBJ-30V30 tháng 6 năm 2009
  In phunBJ-3301 tháng 8 năm 2004
  In phunBJ-801 tháng 5 năm 1992
  In phunBJ-80AP1 tháng 5 năm 1998
  In phunBJ-80AS1 tháng 5 năm 1998
  In phunBJC-1000SP30 tháng 11 năm 2007
  In phunBJC-2000SP31 tháng 12 năm 2007
  In phunBJC-2101 tháng 1 năm 2005
  In phunBJC-2100SP30 tháng 8 năm 2010
  In phunBJC-210S1 tháng 8 năm 2004
  In phunBJC-210SP1 tháng 2 năm 2005
  In phunBJC-210SP màu đen1 tháng 1 năm 2007
  In phunBJC-210ST1 tháng 9 năm 2004
  In phunBJC-2401 tháng 3 năm 2004
  In phunBJC-25030 tháng 11 năm 2009
  In phunBJC-250EX31 tháng 12 năm 2007
  In phunBJC-255SP1 tháng 6 năm 2006
  In phunBJC-265SP3 tháng 6 năm 1999
  In phunBJC-300031 tháng 5 năm 2007
  In phunBJC-35V1 tháng 10 năm 2003
  In phunBJC-40001 tháng 1 năm 1996
  In phunBJC-410031 tháng 1 năm 2011
  In phunBJC-420030 tháng 11 năm 2009
  In phunBJC-4200SP1 tháng 6 năm 2005
  In phunBJC-4300EX1 tháng 6 năm 2005
  In phunBJC-4310SP1 tháng 4 năm 2006
  In phunBJC-4401 tháng 6 năm 1991
  In phunBJC-440030 tháng 11 năm 2008
  In phunBJC-45501 tháng 2 năm 2005
  In phunBJC-46501 tháng 3 năm 2006
  In phunBJC-501 tháng 3 năm 2006
  In phunBJC-510031 tháng 12 năm 2006
  In phunBJC-5531 tháng 7 năm 2010
  In phunBJC-55001 tháng 5 năm 2004
  In phunBJC-6001 tháng 8 năm 2002
  In phunBJC-60001 tháng 6 năm 2006
  In phunBJC-600E1 tháng 9 năm 1997
  In phunBJC-61031 tháng 1 năm 2008
  In phunBJC-610031 tháng 8 năm 2007
  In phunBJC-6201 tháng 9 năm 1997
  In phunBJC-620030 tháng 11 năm 2007
  In phunBJC-650031 tháng 1 năm 2008
  In phunBJC-70 màu đen1 tháng 2 năm 2004
  In phunBJC-70 màu trắng1 tháng 5 năm 2003
  In phunBJC-700030 tháng 11 năm 2009
  In phunBJC-710031 tháng 1 năm 2008
  In phunBJC-8030 tháng 6 năm 2009
  In phunBJC-800 (CENTRO)1 tháng 3 năm 2005
  In phunBJC-820 (SCSI)1 tháng 6 năm 2004
  In phunBJC-820030 tháng 9 năm 2008
  In phunBJC-8530 tháng 6 năm 2010
  In phunBJC-8801 tháng 12 năm 2001
  In phunDS70031 tháng 5 năm 2010
  In phunDS81031 tháng 7 năm 2011
  In phuni25530 tháng 5 năm 2006
  In phuni32031 tháng 5 năm 2010
  In phuni35530 tháng 6 năm 2006
  In phuni45030 tháng 6 năm 2010
  In phuni470D30 tháng 6 năm 2010
  In phuni55031 tháng 8 năm 2010
  In phuni56031 tháng 8 năm 2011
  In phuni610031 tháng 3 năm 2013
  In phuni650031 tháng 3 năm 2013
  In phuni7030 tháng 11 năm 2010
  In phuni8030 tháng 11 năm 2011
  In phuni85031 tháng 7 năm 2010
  In phuni86530 tháng 6 năm 2011
  In phuni905D30 tháng 9 năm 2011
  In phuni910030 tháng 11 năm 2010
  In phuni95031 tháng 8 năm 2010
  In phuni99030 tháng 6 năm 2011
  In phunPIXMA iP100030 tháng 11 năm 2007
  In phunPIXMA iP120030 tháng 5 năm 2008
  In phunPIXMA iP130031 tháng 8 năm 2011
  In phunPIXMA iP150030 tháng 11 năm 2007
  In phunPIXMA iP160030 tháng 5 năm 2008
  In phunPIXMA iP170030 tháng 6 năm 2009
  In phunPIXMA iP188031 tháng 7 năm 2010
  In phunPIXMA iP198031 tháng 12 năm 2011
  In phunPIXMA iP200030 tháng 6 năm 2007
  In phunPIXMA iP220030 tháng 5 năm 2008
  In phunPIXMA iP258030 tháng 11 năm 2009
  In phunPIXMA iP268031 tháng 3 năm 2012
  In phunPIXMA iP300030 tháng 6 năm 2010
  In phunPIXMA iP330030 tháng 5 năm 2009
  In phunPIXMA iP350031 tháng 7 năm 2010
  In phunPIXMA iP400031 tháng 7 năm 2010
  In phunPIXMA iP4000R30 tháng 6 năm 2010
  In phunPIXMA iP420031 tháng 8 năm 2011
  In phunPIXMA iP430030 tháng 9 năm 2012
  In phunPIXMA iP468030 tháng 6 năm 2011
  In phunPIXMA iP476030 tháng 9 năm 2012
  In phunPIXMA iP500030 tháng 6 năm 2010
  In phunPIXMA iP520031 tháng 7 năm 2011
  In phunPIXMA iP5200R31 tháng 8 năm 2011
  In phunPIXMA iP530030 tháng 9 năm 2012
  In phunPIXMA iP6000D30 tháng 6 năm 2010
  In phunPIXMA iP6210D31 tháng 1 năm 2008
  In phunPIXMA iP6220D30 tháng 4 năm 2009
  In phunPIXMA iP6320D30 tháng 8 năm 2008
  In phunPIXMA iP6600D31 tháng 7 năm 2011
  In phunPIXMA iP6700D30 tháng 9 năm 2012
  In phunPIXMA iP850031 tháng 12 năm 2010
  In phunPIXMA iP9031 tháng 3 năm 2012
  In phunPIXMA iP90V31 tháng 3 năm 2013
  In phunS100SP30 tháng 11 năm 2009
  In phunS200SP30 tháng 11 năm 2009
  In phunS200SPX30 tháng 5 năm 2006
  In phunS30031 tháng 5 năm 2009
  In phunS33031 tháng 3 năm 2010
  In phunS40030 tháng 11 năm 2008
  In phunS400SP30 tháng 11 năm 2008
  In phunS45030 tháng 9 năm 2008
  In phunS450030 tháng 11 năm 2009
  In phunS52030 tháng 11 năm 2009
  In phunS530D31 tháng 1 năm 2010
  In phunS60030 tháng 11 năm 2008
  In phunS630031 tháng 10 năm 2009
  In phunS75031 tháng 10 năm 2009
  In phunS80031 tháng 12 năm 2008
  In phunS82030 tháng 11 năm 2009
  In phunS820D31 tháng 7 năm 2009
  In phunS90030 tháng 11 năm 2009
  In phunS900030 tháng 11 năm 2009
  In phun đa năngIMAGECLASS MP37030 tháng 11 năm 2011
  In phun đa năngIMAGECLASS MP39031 tháng 3 năm 2012
  In phun đa năngIMAGECLASS MP73031 tháng 8 năm 2011
  In phun đa năngIMAGECLASS MPC190S31 tháng 10 năm 2011
  In phun đa năngIMAGECLASS MPC20030 tháng 9 năm 2010
  In phun đa năngIMAGECLASS MPC4001 tháng 2 năm 2010
  In phun đa năngIMAGECLASS MPC600F1 tháng 1 năm 2010
  In phun đa năngIMAGECLASS MPC70031 tháng 5 năm 2011
  In phun đa năngMULTIPASS 101 tháng 12 năm 2004
  In phun đa năngMULTIPASS C1001 tháng 3 năm 2008
  In phun đa năngMULTIPASS C2030 tháng 11 năm 2009
  In phun đa năngMULTIPASS C301 tháng 5 năm 2005
  In phun đa năngMULTIPASS C501 tháng 1 năm 2007
  In phun đa năngMULTIPASS C706 tháng 2 năm 2000
  In phun đa năngPIXMA MP11031 tháng 7 năm 2010
  In phun đa năngPIXMA MP13030 tháng 6 năm 2010
  In phun đa năngPIXMA MP14530 tháng 6 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP15030 tháng 6 năm 2008
  In phun đa năngPIXMA MP16030 tháng 6 năm 2009
  In phun đa năngPIXMA MP17030 tháng 6 năm 2009
  In phun đa năngPIXMA MP18031 tháng 10 năm 2009
  In phun đa năngPIXMA MP19830 tháng 11 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP22831 tháng 7 năm 2010
  In phun đa năngPIXMA MP24530 tháng 6 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP26830 tháng 6 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP45030 tháng 9 năm 2009
  In phun đa năngPIXMA MP46030 tháng 9 năm 2009
  In phun đa năngPIXMA MP47631 tháng 10 năm 2010
  In phun đa năngPIXMA MP48631 tháng 10 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP50031 tháng 7 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP51030 tháng 9 năm 2012
  In phun đa năngPIXMA MP53030 tháng 9 năm 2012
  In phun đa năngPIXMA MP60030 tháng 9 năm 2012
  In phun đa năngPIXMA MP76029 tháng 6 năm 2010
  In phun đa năngPIXMA MP78031 tháng 1 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP80031 tháng 7 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP800R31 tháng 7 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MP81030 tháng 9 năm 2012
  In phun đa năngPIXMA MP83031 tháng 3 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MX30830 tháng 4 năm 2011
  In phun đa năngPIXMA MX31831 tháng 12 năm 2010
  In phun đa năngPIXMA MX32831 tháng 3 năm 2013
  In phun đa năngPIXMA MX33831 tháng 3 năm 2012
  In phun đa năngPIXMA MX34730 tháng 12 năm 2012
  In phun đa năngPIXMA MX35731 tháng 3 năm 2013
  Fax in phunFAX-B1001 tháng 11 năm 2005
  Fax in phunFAX-B1101 tháng 9 năm 2004
  Fax in phunFAX-B12030 tháng 6 năm 2011
  Fax in phunFAX-B14030 tháng 6 năm 2011
  Fax in phunFAX-B1501 tháng 1 năm 2007
  Fax in phunFAX-B1551 tháng 2 năm 2010
  Fax in phunFAX-B200S31 tháng 3 năm 1995
  Fax in phunFAX-B210C1 tháng 3 năm 2008
  Fax in phunFAX-B3201 tháng 8 năm 2004
  Fax in phunFAX-B3401 tháng 11 năm 2002
  Fax in phunFAX-B3601 tháng 6 năm 2002
  Fax in phunFAX-B4001 tháng 11 năm 2002
  Fax in phunFAX-B82030 tháng 11 năm 2011
  Fax in phunFAX-B82230 tháng 11 năm 2011
  Fax in phunFAX-TR17730 tháng 9 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 2700F30 tháng 11 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN 3001 tháng 6 năm 2005
  Máy quétCANOSCAN 30001 tháng 6 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN 3000EX30 tháng 11 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN 3000F1 tháng 6 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN 300S1 tháng 3 năm 2005
  Máy quétCANOSCAN 320030 tháng 4 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 3200F30 tháng 9 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 4200F30 tháng 5 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 5000F1 tháng 2 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 5200F30 tháng 4 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN 6001 tháng 10 năm 2006
  Máy quétCANOSCAN 8200F30 tháng 7 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 8400F30 tháng 6 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 8600F30 tháng 9 năm 2012
  Máy quétCANOSCAN 9900F30 tháng 6 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN 9950F30 tháng 6 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN D1230U1 tháng 11 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN D1250UF/U21 tháng 11 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN D2400U1 tháng 6 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN D646U1 tháng 3 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN D646UEX30 tháng 4 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN D660U1 tháng 5 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN FB1200S31 tháng 8 năm 2007
  Máy quétCANOSCAN FB1210U1 tháng 12 năm 2007
  Máy quétCANOSCAN FB3101 tháng 7 năm 2005
  Máy quétCANOSCAN FB320P1 tháng 6 năm 2006
  Máy quétCANOSCAN FB320U1 tháng 6 năm 2006
  Máy quétCANOSCAN FB330P30 tháng 9 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN FB6101 tháng 7 năm 2005
  Máy quétCANOSCAN FB620P (màu đen)1 tháng 6 năm 2006
  Máy quétCANOSCAN FB620U1 tháng 6 năm 2006
  Máy quétCANOSCAN FB630P1 tháng 6 năm 2007
  Máy quétCANOSCAN FB630U1 tháng 6 năm 2007
  Máy quétCANOSCAN FB630UI1 tháng 6 năm 2007
  Máy quétCANOSCAN FB636U1 tháng 6 năm 2007
  Máy quétCANOSCAN FS271031 tháng 1 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN FS4000US31 tháng 12 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN LiDE 3030 tháng 5 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN LiDE 3530 tháng 4 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN LiDE 5030 tháng 5 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN LiDE 500F30 tháng 5 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN LiDE 6030 tháng 6 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN LiDE 7030 tháng 9 năm 2012
  Máy quétCANOSCAN LiDE 8030 tháng 11 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN LiDE 8030 tháng 11 năm 2011
  Máy quétCANOSCAN N1220U30 tháng 6 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN N1240U1 tháng 5 năm 2009
  Máy quétCANOSCAN N340P1 tháng 7 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN N640P1 tháng 7 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN N640P EX2 tháng 1 năm 2010
  Máy quétCANOSCAN N650U30 tháng 6 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN N656U30 tháng 6 năm 2008
  Máy quétCANOSCAN N670U/N6761 tháng 5 năm 2009
  Máy quétiX-30101 tháng 2 năm 1994
  Máy quétiX-40151 tháng 1 năm 2001
  Máy quétIX-40251 tháng 10 năm 2003

  Lên đầu trang