Kính gửi người dùng chức năng chụp ảnh từ xa (Remote Shooting) của máy ảnh EOS 7D MK II có firmware phiên bản 1.1.1 với Camera Connect App - Canon Vietnam

Ngày 2 tháng 6 năm 2017 (Cập nhật)

  Kính gửi người dùng chức năng chụp ảnh từ xa (Remote Shooting) của máy ảnh EOS 7D MK II có firmware phiên bản 1.1.1 với Camera Connect App

  Nội dung cập nhật:
  Chúng tôi đã cập nhật phiên bản 1.1.2 khắc phục vấn đề nêu trong thông báo ngày 17 tháng 05 năm 2017 của chúng tôi. 

  Phiên bản firmware 1.1.2 có các cải tiến sau đây:
  Khắc phục hiện tượng không thể dùng chức năng chụp ảnh từ xa (Remote shooting) với Camera Connect App sau khi kết nối máy ảnh EOS 7D Mark II với điện thoại thông minh bằng kết nối Wi-Fi qua Adapter W-E1.

  • Hiện tượng này chỉ xảy ra khi cập nhật firmware từ phiên bản 1.0.5 hoặc các bản cũ hơn lên phiên bản 1.1.1.
  • Không cần cập nhật firmware nếu đã cập nhật từ phiên bản 1.1.0 lên 1.1.1, hoặc nếu máy ảnh EOS 7D Mark II đã có sẵn phiên bản 1.1.1 khi mua máy.

  Download phiên bản firmware 1.1.2 (Windows / MacOS)

  Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon.

  Chúng tôi phát hiện một hiện tượng về giao tiếp khi sử dụng máy ảnh EOS 7D Mark II có phiên bản firmware 1.1.1 phát hành vào ngày 27 tháng 04 năm 2017 cùng với Wi-Fi Adapter W-E1.

  Chúng tôi thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện cho quý khách, và chúng tôi mong quý khách kiên nhẫn.

  Hiện tượng
  Không thể dùng chức năng chụp ảnh từ xa (Remote shooting) với Camera Connect App sau khi kết nối máy ảnh EOS 7D Mark II với điện thoại thông minh bằng Wi-Fi Adapter W-E1.

  Sản phẩm bị ảnh hưởng
  Máy ảnh EOS 7D Mark II
  Các máy ảnh đã được cập nhật firmware từ phiên bản 1.0.5 hoặc bản cũ hơn lên phiên bản 1.1.1.

  * Hiện tượng này sẽ không xảy ra nếu máy ảnh đáp ứng một trong hai điều kiện bên dưới:

  • Nếu máy ảnh đã được cập nhật firmware từ phiên bản 1.1.0 lên phiên bản 1.1.1.
  • Nếu máy ảnh đã có sẵn phiên bản firmware 1.1.1 khi mua máy.

  Hỗ trợ thị trường
  Chúng tôi đang chuẩn bị khắc phục hiện tượng này bằng việc phát hành bản cập nhật firmware vào đầu tháng 06.

  Trong thời gian chờ đợi, biện pháp tạm thời như sau.
  Phiên bản firmware 1.1.1 không còn download được nữa, và phiên bản 1.1.0 sẽ được cung cấp lại để download.

  Người dùng sở hữu máy ảnh bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này nên download và cài phiên bản firmware 1.1.0 vào máy.

  Nếu quý khách muốn có các điểm cải tiến và điều chỉnh có trong phiên bản firmware 1.1.1* cho máy ảnh của mình, vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng tại khu vực của quý khách, và yêu cầu cập nhật lại phiên bản firmware 1.1.1 cho máy ảnh.

  *Những điểm cải tiến và điều chỉnh có trong phiên bản firmware 1.1.1:

  1. Tăng độ ổn định cho các giao tiếp khi truyền file ảnh bằng bộ truyền file không dây (Wireless File Transmitter WFT-E7A).
  2. Khắc phục hiện tượng Err70 xảy ra trong một số kiểu thiết lập cài đặt.
  3. Khắc phục một hiện tượng hiếm khi xảy ra là cửa màn trập không đóng mở nữa.
  4. Tăng độ ổn định hoạt động của một số thiết lập chức năng tùy biến cụ thể.

  Thông tin liên hệ khi có thắc mắc
  Quý khách vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất để biết ngày sửa chữa máy.

  Hỗ trợ sản phẩm liên quan