Liên quan đến Biện pháp chống lại lỗ hổng trong việc tạo khoá thuật toán RSA cho Máy in đa chức năng dành cho Doanh nghiệp/ Văn phòng nhỏ và Máy in Laser/ Máy in phun - Canon Vietnam

Ngày 28 tháng 7 năm 2022 (Cập nhật)

  Liên quan đến Biện pháp chống lại lỗ hổng trong việc tạo khoá thuật toán RSA cho Máy in đa chức năng dành cho Doanh nghiệp/ Văn phòng nhỏ và Máy in Laser/ Máy in phun

  Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm của Canon.

  Một lỗ hổng ảnh hưởng đến việc tạo Khóa RSA của thư viện mật mã trong Máy in đa chức năng dành cho Doanh nghiệp/ Văn phòng nhỏ và Máy in Laser/ Máy in phun của Canon đã được xác nhận. (CVE-2022-26320)

  Lỗ hổng này có thể cho phép tính toán hiệu quả khóa RSA riêng tư từ khóa công khai của chứng chỉ TLS, do quá trình tạo cặp khóa RSA không chính xác. Nếu một cặp khóa RSA được tạo bởi thư viện Mật mã bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này được sử dụng cho TLS hoặc IPSec, thì khóa công khai RSA đó có thể bị bên thứ ba khai thác và làm cho chứng chỉ không hợp lệ.

  Chưa có báo cáo về thiệt hại liên quan đến lỗ hổng này. Tuy nhiên, để nâng cao tính bảo mật của sản phẩm, chúng tôi khuyên khách hàng nên cài đặt firmware mới nhất có sẵn cho các sản phẩm bị ảnh hưởng được đề cập bên dưới.

  Trong trường hợp một cặp khóa RSA được tạo bởi một thư viện Mật mã đã bị ảnh hưởng, cần có các bước bổ sung sau khi nâng cấp chương trình cơ sở. Vui lòng xem bên dưới để biết các bước chi tiết.

  Chúng tôi cũng khuyến nghị khách hàng đặt địa chỉ IP riêng cho các sản phẩm và tạo môi trường mạng với tường lửa hoặc bộ định tuyến Wi-Fi có thể hạn chế quyền truy cập mạng.

  Để biết thêm chi tiết về “Bảo mật sản phẩm khi kết nối mạng, vui lòng truy cập tại đây.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho khách hàng về bất kỳ lỗ hổng nào được phát hiện trong các sản phẩm khác.

  Sản phẩm bị ảnh hưởng:

  Máy in đa chức năng dành cho doanh nghiệp / văn phòng nhỏ Hướng dẫn các bước chi tiết
  imagePRESS C165 / C170 Nhấn vào đây
  imageRUNNER 1643 II Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER 2425 Nhấn vào đây
  imageRUNNER 2635 / 2645 / 2630 / 2625 Nhấn vào đây
  imageRUNNER C3222L Nhấn vào đây
  imageRUNNER C3226 / C3222 Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 4500 III Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 4500 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 6570 III Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 6570 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 715  Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 715 III Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 8500 III Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE 8500 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C3500 III Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C3500 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C355  Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C356 Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C356 III Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C5500 III Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C5500 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C7500 III Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE C7500 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX 6000 Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX 6700 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX 717 Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX 8700 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX C357 Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX C3800 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Series Nhấn vào đây
  imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series Nhấn vào đây
  Máy in phun Hướng dẫn các bước chi tiết
  PIXMA PRO-200 Nhấn vào đây
  PIXMA PRO-300 Nhấn vào đây
  MAXIFY GX6070 Nhấn vào đây
  MAXIFY GX7070 Nhấn vào đây
  Máy in khổ lớn Hướng dẫn các bước chi tiết
  imagePROGRAF TZ-5300 -
  imagePROGRAF TX-5410 -
  imagePROGRAF TX-5310 -
  imagePROGRAF TX-5210 -
  GP-520 -
  GP-540 -
  GP-5200 -
  GP-5300 -

  Hỗ trợ:
  Máy in đa chức năng dành cho doanh nghiệp / văn phòng nhỏ
  Vui lòng liên hệ với trung tâm máy chủ gần bạn nhất
  Máy in phun
  Vui lòng liên hệ với trung tâm máy chủ gần bạn nhất
  Máy in khổ lớn
  Vui lòng liên hệ với trung tâm máy chủ gần bạn nhất

  Đăng lần đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2022