Kính gửi người dùng ứng dụng Corel trên LEGRIA HR 10 hoặc các model trước đó - Canon Vietnam

Ngày 17 tháng 1 năm 2020

  Kính gửi người dùng ứng dụng Corel trên LEGRIA HR 10 hoặc các model trước đó

  Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon.

  Chúng tôi xin thông báo đến người dùng rằng: kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2020, chúng tôi không còn hỗ trợ kích hoạt ứng dụng Corel đi kèm máy quay kĩ thuật số LEGRIA HR 10 (và các model trước đó).

  CĐĩa Corel đi kèm với máy quay kĩ thuật số LEGRIA HR 10 (hoặc các model trước đó) có phần mềm lồng tiếng, sao lưu, chỉnh sửa, và xem lại hình ảnh. Quý khách hàng cần cài đặt và kích hoạt ứng dụng trực tuyến để sử dụng ứng dụng Corel.  Khi các sản phẩm nêu trên được dừng sản xuất vào năm 2008, chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ kích hoạt ứng dụng Corel vào cuối tháng 3 năm 2020.

  Lưu ý: Ứng dụng Corel được cài đặt và kích hoạt trên máy tính của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

  Chúng tôi cáo lỗi nếu có bất cứ sự bất tiện nào, và xin cảm ơn quý khách hàng đã thông cảm.

   

  Nội dung được đăng lần đầu vào ngày 17 tháng 01 năm 2020.