Gửi đến người dùng máy quay kỹ thuật số EOS C70 - Canon Vietnam

Ngày 14 tháng 6 năm 2021

  Gửi đến người dùng máy quay kỹ thuật số EOS C70

  Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn các sản phẩm của Canon.

  Chúng tôi xin thông báo về vấn đề vừa được ghi nhận trên một số máy quay EOS C70 dưới đây.

  Vì sự cố với vít của bộ phận tay cầm đi kèm với sản phẩm nên người dùng không thể cố định chính xác tay cầm trên vào thân máy quay (cold shoe).

  Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí cho tất cả các máy quay gặp vấn đề này.

  Nếu bạn gặp sự cố này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành Canon gần nhất.

  Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những người dùng quan trọng của Canon vì những bất tiện mà sự cố này gây ra. Điều này không đại diện cho tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm Canon và chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đảm bảo vấn đề tương tự không xảy ra trong tương lai.

   

  Nội dung được đăng lần đầu vào ngày 14 tháng 06 năm 2021

  Hỗ trợ sản phẩm liên quan