Ngày 4 tháng 2 năm 2020 (Cập nhật)

  Kính gửi người dùng EOS Utility 3.11.1 cho hệ điều hành Mac OS X và Picture Style File Registration Tool 1.0.0 cho Mac OS X.

  macOS 10.15.2 được Apple phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2019. Sau các đợt kiểm tra hoạt động với phiên bản này tại Canon, chúng tôi xác nhận có vấn đề kết nối USB với "EOS Utility 3.11.1 cho Mac OS X" và "Picture Style File Registration Tool 1.0.0 cho Mac OS X", và do đó, các chức năng được mở bằng cách kết nối máy ảnh với một thiết bị Mac bằng USB không thể sử dụng được.

  Vấn đề này không xảy ra ở macOS 10.15.0/10.15.1. Chúng tôi đang lên kế hoạch phát hành các phiên bản cho những ứng dụng này để khắc phục vấn đề.

  Đối với các máy ảnh EOS có chức năng Wi-Fi, máy ảnh có thể được điều khiển từ xa từ EOS Utility nhờ kết nối Wi-Fi với máy tính Mac.

  Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của máy ảnh tương ứng.

  Chúng tôi thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khách hàng trong vấn đề này.

   

  Cập nhật:
  Tiện ích EOS 3.12.1 dành cho macOS đã sẵn sàng để được tải về ngay bây giờ.  Tiện ích này sẽ giải quyết những vấn đề về kết nối được miêu tả phía trên.

   

  Được đăng lần đầu vào ngày 12 tháng 12 năm 2019