Ngày 10 tháng 9 năm 2019

  Kính gửi người dùng máy ảnh PowerShot G7X Mark III

  Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon.

  Chúng tôi xác nhận hiện tượng sau đây xuất hiện trên máy ảnh PowerShot G7X Mark III.

  Nội dung bên dưới mô tả cách xử lý vấn đề này.

  Chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng người dùng nào đã gặp bất tiện do vấn đề mô tả bên dưới gây ra.

  Hiện tượng:
  ​​​​​​​
  Trong khi dùng máy ảnh ở chế độ movie, cảnh báo nhiệt độ ("Overheated ! Shutting down.") có thể hiển thị ngay cả khi nhiệt độ của máy ảnh bình thường.  Trong khi cảnh báo này hiển thị, máy không thể quay phim được.

  Sản phẩm ảnh hưởng:
  ​​​​​​​PowerShot G7X Mark III

  Giải pháp:
  ​​​​​​​
  Nếu hiện tượng này xảy ra, vui lòng thực hiện các bước bên dưới.

  1. Bật nguồn máy ảnh lên.
  2. Thiết lập Ngày/Giờ/Múi giờ.
  3. Tắt nguồn máy ảnh.
  4. Để máy tắt nguồn ít nhất 90 phút.
   ​​​​​​​*Ngày/Giờ/Múi giờ cần được thiết lập để có thể quản lý nhiệt độ máy ảnh bình thường.​​​​​​

  Khi bạn đã thực hiện các bước trên, bất cứ cảnh báo nhiệt độ nào hiển thị sau đó đều thuộc quy trình quản lý nhiệt độ bình thường. Nếu cảnh báo "Overheated! Shutting down" hiển thị sau đó, vui lòng tắt nguồn, và chờ nhiệt độ máy ảnh hạ xuống.

  Thông tin liên hệ:
  ​​​​​​​
  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất nếu có bất cứ thắc mắc nào.

  Hỗ trợ sản phẩm liên quan