Ngày 15 tháng 7 năm 2019

  Kính gửi người dùng máy ảnh PowerShot SX280 HS

  Kính gửi quý khách hàng sử dụng máy ảnh PowerShot SX280 HS

  Chúng tôi xin thông báo kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, chúng tôi sẽ không còn hỗ trợ dịch vụ dữ liệu GPS dùng để rút ngắn thời gian nhận dữ liệu GPS.

  Bản thân chức năng GPS có thể được dùng ngay cả khi dịch vụ A-GPS đã ngừng hoạt động.

  Chúng tôi cáo lỗi nếu có bất cứ sự bất tiện nào, và xin cảm ơn trước vì sự hợp tác và thông cảm của quý khách hàng trong vấn đề này.

  Hỗ trợ sản phẩm liên quan