Kính gửi quý khách hàng sử dụng máy ảnh số dòng PowerShot S100 - Canon Vietnam

Ngày 31 tháng 3 năm 2017 (Cập nhật)

  Kính gửi quý khách hàng sử dụng máy ảnh số dòng PowerShot S100

  Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon.

  Cập nhật: xin lưu ý rằng việc sửa chữa không tính phí cho hiện tượng như mô tả bên dưới đã được thông báo vào 28/6/2012 sẽ kết thúc vào 30/9/2017.

  Đã có xác nhận rằng một số máy ảnh PowerShot S100 gặp vấn đề về ống kính do một linh kiện bên trong máy bị ngắt kết nối. Thông báo này nêu chi tiết vấn đề và chính sách dịch vụ của Canon dành cho các máy ảnh bị ảnh hưởng.

  Canon tiếp tục nỗ lực nhằm cung cấp cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và hoạt động ổn định để quý khách hàng có thể tự tin sử dụng. Chúng tôi chân thành cáo lỗi đến quý khách hàng nào có thể gặp bất tiện.

  Hiện tượng
  Một số máy ảnh PowerShot S100 (có số seri như liệt kê bên dưới) có thể gặp vấn đề ống kính do một linh kiện bên trong ống kính bị ngắt kết nối. Cụ thể, vấn đề ống kính này có thể xảy ra khi sử dụng máy ảnh trong một số điều kiện môi trường nhất định như nhiệt độ cao và / hoặc độ ẩm cao.

  Các sản phẩm bị ảnh hưởng
  Một số máy ảnh PowerShot S100 có số seri như sau:

  Chữ số đầu tiên và chữ số thứ hai trong số seri là bất kỳ số nào từ "29" đến "41".
  Ví dụ: "29xxxxxxxxxx", "30xxxxxxxxxx"...."41xxxxxxxxxx"

  (Ký tự [x] bên trên tượng trưng cho chữ số trong số seri của sản phẩm)

  Hỗ trợ thị trường
  Các sản phẩm bị ảnh hưởng nào có hiện tượng này sẽ được sửa chữa không tính phí, bất kể tình trạng bảo hành là gì, nếu có xác nhận vấn đề ống kính là do một linh kiện bên trong bị ngắt kết nối.

  Hỗ trợ
  Quý khách vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất để biết ngày sửa chữa máy.

  Hỗ trợ sản phẩm liên quan