Dịch vụ uniFLOW trực tuyến và Therefore trực tuyến - Tạm thời gián đoạn dịch vụ - Canon Vietnam

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

  Dịch vụ uniFLOW trực tuyến và Therefore trực tuyến - Tạm thời gián đoạn dịch vụ

  Cám ơn bạn đã sử dụng sản phẩm Canon.

  Do sự cố trong Trung tâm dữ liệu Microsoft Azure ở khu vực Đông Nam Á, các dịch vụ uniFLOW và Therefore trực tuyến đang tạm thời bị gián đoạn.

  Vui lòng tham khảo các trang sau để cập nhật thông tin:
  Cập nhật về Microsoft Azure Status: Vui lòng nhấn vào đây
  Cập nhật về Uniflow Online Status: Vui lòng nhấn vào đây
  Cập nhật về Therefore Online Status: Vui lòng nhấn vào đây

  Nội dung được đăng lần đầu vào ngày 08 tháng 2 năm 2023