Cập nhật dành cho người dùng về image.canon - Canon Vietnam

Ngày 17 tháng 8 năm 2021 (Cập nhật)

  [Cập nhật ngày 17 tháng 8 năm 2021] Vui lòng xem cập nhật mới nhất về dịch vụ image.canon tại đây.

  Cập nhật dành cho người dùng về image.canon

  Ngày 7 tháng 8 năm 2020

  Chúng tôi xin cáo lỗi với người dùng nền tảng cloud "image.canon" vì sự bất tiện này.

  Thông qua thông báo này, chúng tôi xin báo cáo kết quả điều tra đến thời điểm này về vấn đề liên quan đến “image.canon”.

  Canon cung cấp dịch vụ cho người dùng trên toàn thế giới trên website "image.canon", bao gồm:
  (a) vùng lưu trữ ngắn hạn là nơi người dùng upload và lưu hình ảnh trong tối đa 30 ngày; và
  (b) vùng lưu trữ dài hạn là nơi người dùng lưu hình ảnh lên đến 10GB/người dùng và không có ngày hết hạn cụ thể.

  Khi Canon chuyển qua phiên bản mới của phần mềm để kiểm soát dịch vụ này vào ngày 30 tháng 7, mã kiểm soát vùng lưu trữ ngắn hạn đã hoạt động trên cả chức năng lưu trữ ngắn hạn và lưu trữ dài hạn, do đó, một số hình ảnh đã lưu trên 30 ngày bị mất.

  Vào ngày 4 tháng 8, chúng tôi đã xác định được mã gây ra vấn đề, và đã khắc phục nó. Chúng tôi không thấy có truy nhập trái phép vào "image.canon". Vấn đề này không gây ra hiện tượng rò rỉ hình ảnh.

  Không có biện pháp kĩ thuật nào để khôi phục lại hình ảnh video đã mất. Ảnh tĩnh có thể được khôi phục lại, nhưng không phải ở độ phân giải ban đầu. Chúng tôi thành thật cáo lỗi đến những người dùng bị ảnh hưởng.

  Ngày 4 tháng 8 năm 2020

  Cảm ơn các bạn đã sử dụng image.canon.

  Vào ngày 30 tháng 07 năm 2020, chúng tôi phát hiện có sự cố xảy ra với vùng lưu trữ dài hạn 10GB của image.canon. Nhằm phục vụ việc điều tra kỹ càng hơn, tạm thời chúng tôi đã dừng dịch vụ image.canon trên ứng dụng di động và trình duyệt máy tính. Sau khi tiến hành điều tra, chúng tôi phát hiện một số dữ liệu file ảnh và video đã lưu trong vùng lưu trữ dài hạn 10GB trước 7h00 sáng (giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 6 năm 2020 đã bị mất. Chúng tôi xác nhận rằng hình thumbnail của các file này không bị ảnh hưởng và không có hiện tượng rò rỉ dữ liệu hình ảnh. Sau khi giải quyết vấn đề về việc mất các file hình ảnh và video, chúng tôi đã tiếp tục dịch vụ image.canon kể từ ngày 4 tháng 8 năm 2020.

  Hiện tại, hình thumbnail của các ảnh bị mất vẫn có thể được nhìn thấy, nhưng không thể tải về hoặc chuyển file. Khi người dùng tải hoặc chuyển hình thumbail này, thông báo lỗi có thể xuất hiện. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật để khắc phục vấn đề trên.

  Chúng tôi xin cáo lỗi vì bất cứ sự bất tiện này. Vấn đề này đang được chúng tôi đặt lên hàng đầu và các biện pháp đã được nhanh chóng thực hiện nhằm ngăn ngừa vấn đề xảy ra một lần nữa.