Events

Latest Events

Event

[Hot News] CANON VIETNAM LAUNCH ONLINE COURSE!

25 Aug 2020 — [Hot News] CANON VIETNAM LAUNCH ONLINE COURSE!😎 Under new livestream flatform, all Canon customers now enjoy the new priviledge of reaching directly Canon Instructor and online course without any hassle!!❓What in the course?🎥 Understand Camera basic features🎥 Learn how to set up photography layout concept, lightnight mastery!!!🎥 Get the right lens, right gear for the right job !!👉🏻👉🏻👉🏻 Too much to wait? Get signed up now for Canon first Online Course, 28/08/2020!👍 Together with Canon, reveal your photography passion and become professional !!!#CanonVietnam #NhiepAnhCoBan #No1CameraBrand #CanonImagingAcademy 🎥 Nắm bắt được các góc chụp đẹp, chọn ánh sáng phù hợp ra sao để có những bức hình ưng ý 🎥 Tư vấn lựa chọn ống kính và phụ kiện phù hợp để đạt đến đẳng cấp như những NAG chuyên nghiệp 👉🏻👉🏻👉🏻 Quá nhiều điều hấp dẫn phải không nào? Vậy còn chần chờ gì mà không xếp lịch để tham gia số livestream NHIẾP ẢNH CƠ BẢN đầu tiên của chúng tôi vào 10h00 sáng ngày thứ sáu, 28/08/2020! 👍 Cùng Canon Vietnam chắp cánh cho những NAG chuyên nghiệp trong tương lai nào các bạn ơi!! #CanonVietnam #NhiepAnhCoBan #No1CameraBrand #CanonImagingAcademy Hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình, văn bản cho biết 'Canon IMAGING ACADEMY STREAMING LIVE R 團 LOP NHIEP ANH CO BÁN WE GO ONLINE LIVESTREAM 10H00 28.08.2020'

Read More

Event

Event

[Hot News] CANON VIETNAM LAUNCH ONLINE COURSE!

25 Aug 2020 — [Hot News] CANON VIETNAM LAUNCH ONLINE COURSE!😎 Under new livestream flatform, all Canon customers now enjoy the new priviledge of reaching directly Canon Instructor and online course without any hassle!!❓What in the course?🎥 Understand Camera basic features🎥 Learn how to set up photography layout concept, lightnight mastery!!!🎥 Get the right lens, right gear for the right job !!👉🏻👉🏻👉🏻 Too much to wait? Get signed up now for Canon first Online Course, 28/08/2020!👍 Together with Canon, reveal your photography passion and become professional !!!#CanonVietnam #NhiepAnhCoBan #No1CameraBrand #CanonImagingAcademy 🎥 Nắm bắt được các góc chụp đẹp, chọn ánh sáng phù hợp ra sao để có những bức hình ưng ý 🎥 Tư vấn lựa chọn ống kính và phụ kiện phù hợp để đạt đến đẳng cấp như những NAG chuyên nghiệp 👉🏻👉🏻👉🏻 Quá nhiều điều hấp dẫn phải không nào? Vậy còn chần chờ gì mà không xếp lịch để tham gia số livestream NHIẾP ẢNH CƠ BẢN đầu tiên của chúng tôi vào 10h00 sáng ngày thứ sáu, 28/08/2020! 👍 Cùng Canon Vietnam chắp cánh cho những NAG chuyên nghiệp trong tương lai nào các bạn ơi!! #CanonVietnam #NhiepAnhCoBan #No1CameraBrand #CanonImagingAcademy Hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình, văn bản cho biết 'Canon IMAGING ACADEMY STREAMING LIVE R 團 LOP NHIEP ANH CO BÁN WE GO ONLINE LIVESTREAM 10H00 28.08.2020'

Read More

Workshop

Event

[Hot News] CANON VIETNAM LAUNCH ONLINE COURSE!

25 Aug 2020 — [Hot News] CANON VIETNAM LAUNCH ONLINE COURSE!😎 Under new livestream flatform, all Canon customers now enjoy the new priviledge of reaching directly Canon Instructor and online course without any hassle!!❓What in the course?🎥 Understand Camera basic features🎥 Learn how to set up photography layout concept, lightnight mastery!!!🎥 Get the right lens, right gear for the right job !!👉🏻👉🏻👉🏻 Too much to wait? Get signed up now for Canon first Online Course, 28/08/2020!👍 Together with Canon, reveal your photography passion and become professional !!!#CanonVietnam #NhiepAnhCoBan #No1CameraBrand #CanonImagingAcademy 🎥 Nắm bắt được các góc chụp đẹp, chọn ánh sáng phù hợp ra sao để có những bức hình ưng ý 🎥 Tư vấn lựa chọn ống kính và phụ kiện phù hợp để đạt đến đẳng cấp như những NAG chuyên nghiệp 👉🏻👉🏻👉🏻 Quá nhiều điều hấp dẫn phải không nào? Vậy còn chần chờ gì mà không xếp lịch để tham gia số livestream NHIẾP ẢNH CƠ BẢN đầu tiên của chúng tôi vào 10h00 sáng ngày thứ sáu, 28/08/2020! 👍 Cùng Canon Vietnam chắp cánh cho những NAG chuyên nghiệp trong tương lai nào các bạn ơi!! #CanonVietnam #NhiepAnhCoBan #No1CameraBrand #CanonImagingAcademy Hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình, văn bản cho biết 'Canon IMAGING ACADEMY STREAMING LIVE R 團 LOP NHIEP ANH CO BÁN WE GO ONLINE LIVESTREAM 10H00 28.08.2020'

Read More