Các trường hợp truy quét hàng giả tại Việt Nam năm 2021 - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Việt Nam năm 2021

  Tháng 1

  Tại TP.HCM

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 2
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/326 3
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 100
  Ống mực/Ống mực rỗng 1089
  Ống mực/Thiết bị sản xuất 9
  Ống mực/Không rõ model 248
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 645
  Ống mực/Bột (Kg) 4
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 286
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 1

  Thành phố Bắc Giang

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  IJB/GI-790 660
  IJB/Thiết bị sản xuất 4

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung