Thông báo

tháng 2 năm 2018

Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre'

Ngày 20 tháng 2 năm 2018 — Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre' Cám ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm Canon Gần đây, các lỗ hổng bảo mật "Meltdown" và "Spectre" đã được phát hiện, chúng tôi muốn cung cấp đến quý khách thông tin về tác động của nó đến sản phẩm của chúng tôi. Thông tin bổ sung về 'Meltdown' và 'Spectre':...

tháng 1 năm 2007

Bản liệt kê những danh mục cần kiểm tra Dây cắm nguồn và Phích cắm nguồn

Ngày 18 tháng 1 năm 2007 — Bản liệt kê những danh mục cần kiểm tra Dây cắm nguồn và Phích cắm nguồn Hãy liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ của Canon nếu bạn gặp bất kỳ trục trặc nào dưới đây: Có dấu hiệu bị cháy trên dây nguồn. Có thể hiện tượng của sự tự hiệu chỉnh đã bắt đầu. Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Một nhánh của dây ...