Thông báo

tháng 9 năm 2020

Về khuyến cáo bảo mật dành cho máy in laser và máy in đa năng của Canon dành cho các văn phòng nhỏ liên quan đến giao thức IP Stack.

Ngày 30 tháng 9 năm 2020 — Về khuyến cáo bảo mật dành cho máy in laser và máy in đa năng của Canon dành cho các văn phòng nhỏ liên quan đến giao thức IP Stack.  Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Công ty TNHH SCADAfence, một công ty về an ninh mạng có trụ sở tại Israel đã lưu ý chúng tôi về các lỗ hổng liên ...

tháng 8 năm 2018

Kết quả điều tra của chúng tôi về rủi ro ở các sản phẩm có trang bị chức năng fax

Ngày 30 tháng 8 năm 2018 — Kết quả điều tra của chúng tôi về rủi ro ở các sản phẩm có trang bị chức năng fax Gần đây, các nhà nghiên cứu đã báo cáo về rủi ro ở các giao thức giao tiếp trong chức năng fax của một số sản phẩm. (CVE-ID: CVE-2018-5924, CVE 2018-5925). Vui lòng tham khảo ở đây để biết thêm chi tiết về ảnh hưởng của ...

tháng 2 năm 2018

Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre'

Ngày 20 tháng 2 năm 2018 — Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre' Cám ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm Canon Gần đây, các lỗ hổng bảo mật "Meltdown" và "Spectre" đã được phát hiện, chúng tôi muốn cung cấp đến quý khách thông tin về tác động của nó đến sản phẩm của chúng tôi. Thông tin bổ sung về 'Meltdown' và 'Spectre':...

tháng 12 năm 2017

Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in đa chức năng dành cho văn phòng, máy in đa chức năng dành cho văn phòng nhỏ, và máy in laser có tính năng Wi-Fi

Ngày 8 tháng 12 năm 2017 — Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in đa chức năng dành cho văn phòng, máy in đa chức năng dành cho văn phòng nhỏ, và máy in laser có tính năng Wi-Fi Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Với phát hiện lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) gần đây, chúng tôi xin cung cấp ...

Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in phun, máy in phun đa chức năng có tính năng Wi-Fi

Ngày 8 tháng 12 năm 2017 — Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in phun, máy in phun đa chức năng có tính năng Wi-Fi Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Với phát hiện lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) gần đây, chúng tôi xin cung cấp thông tin về cách bảo vệ thích hợp nhằm loại bỏ rủi ro liên ...

tháng 6 năm 2012

Kính gửi quý khách hàng sử dụng máy in đa chức năng imageCLASS MF5980dw

Ngày 20 tháng 6 năm 2012 — Kính gửi quý khách hàng sử dụng máy in đa chức năng imageCLASS MF5980dw Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của CanonChúng tôi nhận thấy rằng một vài sản phẩm của dòng máy in đa chức năng "imageCLASS MF5980dw" (ra mắt từ tháng 09/2011) có một lỗi phần mềm gây ra sự nhận diện sai một vài thông tin nhất ...

tháng 7 năm 2011

Trình điều khiển mới dành cho người sử dụng hệ điều hành OS X Lion khi in trêncác máy in lade và máy đa chức năng của Canon

Ngày 21 tháng 7 năm 2011 — Trình điều khiển mới dành cho người sử dụng hệ điều hành OS X Lion khi in trêncác máy in lade và máy đa chức năng của Canon Xin cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của Canon. Chúng tôi xin trân trọng thông báo rằng Trình điều khiển máy in Canon chính thống hỗ trợ OS X Lion sẽ được tung ra vào ...

tháng 3 năm 2011

Vấn đề tương thích IE9 với các trình điều khiển máy in của Canon

Ngày 14 tháng 3 năm 2011 — Vấn đề tương thích IE9 với các trình điều khiển máy in của Canon Xin cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng các sản phẩm của Canon. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng những người sử dụng khi in từ Windows Internet Explorer 9 (IE9) đôi khi nhận đưWWợc thông báo lỗi như sau và không thể in tài liệu được. Điều này ...

tháng 1 năm 2007

About Patch file for Windows XP Service Pack 2

Ngày 18 tháng 1 năm 2007 — Tải trình điều khiển dành cho máy fax in phun / máy in đa chức năng Canon sẽ không bảo đảm cho bất cứ một chương trình, file, trình điều khiển nào hoặc bất kỳ một tài liệu nào đăng tải trên hoặc được tải về từ trang phần mềm của Canon. Tất cả các chương trình, file, trình điều khiển và các tài liệu khác ...