Thông báo

tháng 8 năm 2018

Kết quả điều tra của chúng tôi về rủi ro ở các sản phẩm có trang bị chức năng fax

Ngày 30 tháng 8 năm 2018 — Kết quả điều tra của chúng tôi về rủi ro ở các sản phẩm có trang bị chức năng fax Gần đây, các nhà nghiên cứu đã báo cáo về rủi ro ở các giao thức giao tiếp trong chức năng fax của một số sản phẩm. (CVE-ID: CVE-2018-5924, CVE 2018-5925). Vui lòng tham khảo ở đây để biết thêm chi tiết về ảnh hưởng của ...

tháng 12 năm 2017

Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in đa chức năng dành cho văn phòng, máy in đa chức năng dành cho văn phòng nhỏ, và máy in laser có tính năng Wi-Fi

Ngày 8 tháng 12 năm 2017 — Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy in đa chức năng dành cho văn phòng, máy in đa chức năng dành cho văn phòng nhỏ, và máy in laser có tính năng Wi-Fi Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Với phát hiện lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) gần đây, chúng tôi xin cung cấp ...

tháng 6 năm 2017

How to Protect Against WannaCry Ransomware

Ngày 14 tháng 6 năm 2017 — How to Protect Against WannaCry Ransomware Thank you for using Canon products.It is found that ransomware known as WannaCry malware that forces users to pay a "ransom" to regain access to their data has been spreading worldwideTo ensure the safe and secure use of Canon varioPRINT production printers ...

tháng 2 năm 2008

Các biện pháp bảo mật bổ xung khi sử dụng máy in lade và máy photocopy của Canon

Ngày 29 tháng 2 năm 2008 — Các biện pháp bảo mật bổ xung khi sử dụng máy in lade và máy photocopy của Canon Để tăng tường tính bảo mật cho mạng làm việc khi sử dụng các máy văn phòng của Canon*, xin hãy theo chỉ dẫn sau, (A) Nếu bạn không cần in FTP, xin hãy tắt cài đặt in FTP. Các bước bao gồm: Dò tìm tới các chức năng bổ xung, ...