Thông báo

tháng 2 năm 2018

Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre'

Ngày 20 tháng 2 năm 2018 — Thông tin về lỗ hổng bảo mật 'Meltdown' và 'Spectre' Cám ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm Canon Gần đây, các lỗ hổng bảo mật "Meltdown" và "Spectre" đã được phát hiện, chúng tôi muốn cung cấp đến quý khách thông tin về tác động của nó đến sản phẩm của chúng tôi. Thông tin bổ sung về 'Meltdown' và 'Spectre':...

tháng 12 năm 2017

Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy ảnh, máy quay, máy chiếu, máy in ảnh nhỏ gọn, và các sản phẩm liên quan có tính năng Wi-Fi

Ngày 8 tháng 12 năm 2017 — Cách bảo vệ thiết bị trước lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) - Máy ảnh, máy quay, máy chiếu, máy in ảnh nhỏ gọn, và các sản phẩm liên quan có tính năng Wi-Fi Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Với phát hiện lỗ hổng bảo mật WPA2 (KRACKs) gần đây, chúng tôi xin cung cấp thông tin về cách bảo ...

tháng 6 năm 2017

Kính gửi khách hàng sử dụng thiết bị lưu trữ ảnh và phim "Connect Station CS100" (Phiên bản firmware 2.5.2)

Ngày 29 tháng 6 năm 2017 — Kính gửi khách hàng sử dụng thiết bị lưu trữ ảnh và phim "Connect Station CS100" (Phiên bản firmware 2.5.2) Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Chúng tôi đã có firmware mới nhất cho thiết bị Connect Station CS100. Để cập nhật firmware, thiết bị CS100 phải được kết nối Internet. Quý ...

How to Protect Against WannaCry Ransomware

Ngày 14 tháng 6 năm 2017 — How to Protect Against WannaCry Ransomware Thank you for using Canon products.It is found that ransomware known as WannaCry malware that forces users to pay a "ransom" to regain access to their data has been spreading worldwideTo ensure the safe and secure use of Canon varioPRINT production printers ...

tháng 2 năm 2016

Kính gửi người dùng thiết bị lưu trữ ảnh và phim "Connect Station CS100" (Cập nhật Firmware, Phiên bản 1.2.0)

Ngày 11 tháng 2 năm 2016 — Kính gửi người dùng thiết bị lưu trữ ảnh và phim "Connect Station CS100"(Cập nhật Firmware, Phiên bản 1.2.0) Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon. Firmware mới nhất cho sản phẩm Connect Station CS100 đã có. Để cập nhật firmware, thiết bị CS100 phải được kết nối Internet. Vui lòng xem ...

tháng 10 năm 2015

Sử dụng thiết bị lưu trữ ảnh và video “Connect Station CS100” (Cập nhật firmware, Phiên bản 1.1.2)

Ngày 13 tháng 10 năm 2015 — Sử dụng thiết bị lưu trữ ảnh và video “Connect Station CS100”(Cập nhật firmware, Phiên bản 1.1.2) Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng các sản phẩm Canon. Chúng tôi đã có firmware mới nhất cho Connect Station CS100. Để cập nhật firmware, thiết bị CS100 phải được kết nối Internet. Vui lòng xem hướng ...

tháng 8 năm 2015

Cập nhật
Windows 10 - Compatible Applications and Drivers

Ngày 3 tháng 8 năm 2015 — Windows 10 - Compatible Applications and Drivers Note: New product model launch after July 2015 is compatible to Windows 10 unless otherwise stated.You can check for compatible OS for your specific model by clicking here.How to check: Select a product category (For e.g. "Inkjet printers") Select a product ...

tháng 3 năm 2011

Gói dịch vụ quản lý tài liệu iW Document Manager V4.0 / V4.1 (Nhóm làm việc / Doanh nghiệp)

Ngày 1 tháng 3 năm 2011 — Gói dịch vụ quản lý tài liệu iW Document Manager V4.0 / V4.1 (Nhóm làm việc / Doanh nghiệp) Dành cho các khách hàng sử dụng Gói dịch vụ quản lý tài liệu iWDocument Manager V4.0 / V4.1 (Nhóm làm việc / Doanh nghiệp): Xin cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Canon. Chúng tôi xin trân trọng ...

tháng 1 năm 2007

About Patch file for Windows XP Service Pack 2

Ngày 18 tháng 1 năm 2007 — Tải trình điều khiển dành cho máy fax in phun / máy in đa chức năng Canon sẽ không bảo đảm cho bất cứ một chương trình, file, trình điều khiển nào hoặc bất kỳ một tài liệu nào đăng tải trên hoặc được tải về từ trang phần mềm của Canon. Tất cả các chương trình, file, trình điều khiển và các tài liệu khác ...